Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

iOutlet kogub isikuandmeid järgnevalt :

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes
• järelmaksutaotluse esitamisel

iOutlet kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale toodete müügiks, kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, kampaaniapakkumistest, loosimistest ja blogipostitustest, kuid seda ainult kasutaja eelneval nõusolekul.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Kogutud isikuandmete säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitab iOutlet seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Andmeid, mida iOutlet on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitatakse õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Turvalisus


Kõik iOutleti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused


Meie veebisaiti kasutama asudes, oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.